Tài liệu tham khảo | CÁC BIỂU MẪU
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS
Thứ bảy, 08/08/2015, 10:43 GMT+7 | Xem: 2.371
File đính kèm

 

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS  ban hành kèm theo Thông tư số số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính. (Đây là mẫu giấy nộp tiền mới nhất hiện hành).

 

                                    

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

     Mẫu số : C1-02/NS

(ban hành kèm theo Thông tư số

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: ..................

  Tiền mặt [  ]  chuyển khoản [  ]
 

 

Người nộp thuế: …………………… Mã số thuế: ……………………

Địa chỉ: ………………………………

 ...................Huyện: ....................Tỉnh, TP:  .................

 

Người nộp thay:  ..................Mã số thuế: .......................

Địa chỉ: .  ....................................

Huyện:...............................Tỉnh, TP: ...................

 

Đề nghị NH (KBNN): .................trích TK số: .........................

(hoặc) thu tiền mặt để:............................

Nộp vào NSNN [  ]       TK tạm thu(1) [  ]      TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [  ]

Tại KBNN : ……………..tỉnh, TP: …………………………….

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :……………………………….

 

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

  Kiểm toán NN  [  ]                     Thanh tra TC [  ]   

 Thanh tra CP  [  ]                       CQ có thẩm quyền khác [  ]

Tên cơ quan quản lý thu:  …………………

Tờ khai HQ số(1): .................  ngày: ………Loại hình XNK(1):……………

 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:  ..............................................
 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
 
                Mã CQ thu: ....................   Nợ TK:  ...................
               Mã ĐBHC:...................      Có TK: ...................
               Mã nguồn NSNN: ...................

 
 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN   

NGÂN HÀNG (KBNN) 

 Ngày… tháng… năm…

Ngày……tháng…năm…

Người nộp tiền 

Kế toán trưởng (5) 

Thủ trưởng đơn vị(5)

Kế toán

Kế toán trưởng

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách:

- Nếu bạn đi nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: Thì bạn phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, KHÔNG GHI “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền.

- Nếu bạn đi nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

 

"kế toán thuế đà nẵng, học kế toán đà nẵng, đào tạo kế toán thuế tại đà nẵng, thực hành kế toán, lớp học kế toán đà nẵng, kế toán máy,trung tâm đào tạo kế toán đà nẵng, học kế toán khách sạn nhà hàng, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán."

CÁC TÀI LIỆU KHÁC

© 2015 CÔNG TY ĐÀO TẠO & TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÂN VIỆT

Cơ sở 1     : 11 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, Đà Nẵng

Cơ sở 2     : 45 Kiều Oánh Mậu, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chi nhánh : 335 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại : 0236.3.679.466- Di động(Zalo) : 0905.146.548 hoặc 0967.931.501

Email         : nganvietdt@gmail.com

 

 thành lập công ty tại đà nẵng, báo cáo thuế tại đà nẵng, dịch vụ kế toán trọn gói tại đà nẵng, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại Đà Nẵng

+ Lượt truy cập : 765.958

+ Đang online : 51

+ Hôm nay : 58

+ Hôm qua : 362

Thiet ke web da nang